Kristina Laarmaa

Vandeadvokaat

kristina.laarmaa@ablaarmaa.ee
+372 5216660

 

   

 

 

Tutvustus

Kristina on enam kui 15-aastase kogemusega vandeadvokaaat, riigihangete ja kohtuvaidluste ekspert. Kristinal on silmapaistvad kogemused ja teadmised ehituse ja transpordi valdkondades. Samuti on Kristina palju nõustanud ja klientide huve esindanud struktuuritoetustest rahastatavates projektides, sh struktuuritoetuste tagasinõuetes. Kristina on kogenud ehituse ja kinnisvaraarendusega seotud valdkondades, olles nõustanud kliente nii tehnoparkide ja muude tööstushoonete rajamise kui ka kaubanduskeskuste võõrandamise ja arendamise projektides.

Lisaks pikaajalisele kogemusele vandeadvokaadina on Kristina hinnatud koolitaja riigihangete valdkonnas ja Riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autoritest.

Tegevusvaldkonnad
Riigihanked
Kohtuvaidlused
Ehitus ja kinnisvara
Transport
Avalik haldus ja struktuuritoetused

Töökogemus
Kristina on pikaajaliselt töötanud nõuniku ja vandeadvokaadina advokaadibüroos TGS Baltic (endise nimega advokaadibüroo Varul) ja advokaadibüroo KPMG Law partnerina.

Liikmesus
Procurement Law Academic Network
Eesti Advokatuur
Eesti Harjutuskohtu Selts

Haridus
Kesk-Euroopa Ülikool, rahvusvaheline äriõigus, LLM
Tartu Ülikool, bakalaureusekraad õigusteaduses (ametlikult võrdväärne magistrikraadiga)

Tehtud tööd

 • Pärnumaa Ühistranspordikeskuse nõustamine ja edukas esindamine avaliku liiniveo hankes maksumusega üle 40 MEUR, sh abistamine hankedokumentatsiooni koostamisel ja hankija otsuste tegemisel, samuti esindus riigihankega seotud vaidlustus- ja kohtumenetluses.
 • Valgamaa Ühistranspordikeskuse nõustamine ja edukas esindamine avaliku liiniveo hankes maksumusega üle 20 MEUR, sh abistamine hankedokumentatsiooni koostamisel ja hankija otsuste tegemisel, samuti esindus riigihankega seotud vaidlustus- ja kohtumenetluses.
 • Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse nõustamine ja edukas esindamine avaliku liiniveo hankes maksumusega üle 40 MEUR, sh hankemenetluse vahetu läbiviimine hankija nimel, samuti esindus riigihankega seotud vaidlustus- ja kohtumenetluses.
 • Harju Elekter Elektrotehnika edukas esindus Elektrilevi komplektalajaamade ja nende komponentide raamlepingu hankes eeldusliku maksumusega ca 25 MEUR.
 • Kekkila Eesti nõustamine Nõva sadama müügitehingus.
 • ProEhituse edukas esindamine Lääne-Tallinna Keskhaigla tervisekeskuse ehitushankes.
 • Maru Ehituse nõustamine erinevates ehitusprojektides ja riigihangetes.
 • Kirde Ehituse nõustamine erinevates ehitusprojektides ja riigihangetes.
 • Narva-Jõesuu Linnavalitsuse edukas esindamine erinevates struktuuritoetuste tagasinõuete vaidlustes, sh kergliiklusteede võrgustiku rajamise hangetes kogumaksumusega ca 1 MEUR esitatud tagasinõuetes.
 • Tallinna Linnatranspordi nõustamine 200 uue gaasibussi riigihanke läbiviimisel kogumaksumusega ca 25 MEUR.
 • Toitlustusettevõtte Mole edukas esindus Pärnu Kuninga tn kooli toitlustushankes maksumusega ca 400 000 EUR.
 • Rahvusvahelise turvaseadmete tootja SuperCom edukas esindus Viru Vangla riigihankes elektrooniliste valveseadmete kasutusrendiks kogumaksumusega ca 1 MEUR.
 • Põhja- Eesti Ühistranspordikeskuse ja Pärnumaa Ühistranspordikeskuse igapäevane nõustamine erinevates ühistranspordi valdkonnaga seotud küsimustes, sh riigihangete läbiviimisel ja tasuta ühistranspordi rakendamisega seotud küsimustes.
 • Tallinna Ülikooli jooksev nõustamine riigihangete läbiviimise ja struktuuritoetustega seoses.
 • Pärnumaa Ühistranspordikeskuse nõustamine Pärnu uue bussikeskterminali ehitustööde riigihankes maksumusega üle 2 MEUR, sh esindus kohtumenetluses pakkujalt hinnavahe hüvitamise nõudes.
 • Omniva (Eesti Posti) esindamine riigihankevaidlustes Express Posti, Fiteki ja Eesti Energiaga hangetes koguväärtusega üle 3 MEUR.
 • Pärnu linna nõustamine ja edukas esindamine Rannastaadioni uue tribüünihoone ehitamise ja staadioni renoveerimise riigihankes maksumusega üle 4,7 MEUR, samuti Jaansoni terviseraja ja jäätmekorralduse riigihangete läbiviimisel, sh hankedokumentatsiooni ettevalmistamine, hankija otsuste koostamine ja esindamine hankes esitatud vaidlustustes nii vaidlustuskomisjonis kui kohtumenetluses.
 • Eesti Töötukassa nõustamine seoses töövõimereformiga töövõime ekspertarvamuste tellimise riigihangetega kõikides Eesti maakondades, sh uudse sisuga ekspertarvamuste teenuse jaoks sobiliku hankestruktuuri väljatöötamine, hankedokumentatsiooni koostamine ning hankija nõustamine pakkujate küsimustele vastamisel ja hankija otsuste tegemisel.

Tunnustus

Who’s Who Legal nimetab korduval Kristina Laarmaad üheks juhtivaks riigihangete eksperdiks Eestis – Who’s Who Legal, Government Contracts (2017-2019)

Maineka õigusteatmiku Legal 500 sõnul on Kristinaga „väga meeldiv töötada“ – The Legal 500 (2018) (Ehitus ja kinnisvara)

Kliendid kiidavad Kristina spetsialiseerumist riigihangete ja ehitusvaidluste valdkonnas ning tema võimet „leida lahendus ka kõige keerukamates olukordades ja kõige keerukamate vastastega“ – The Legal 500 (2018) (Ehitus ja Kinnisvara). Kliendid kiidavad Kristina laia kogemust riigihanke- ja ehitusvaidluste valdkondades ja seeläbi pakutava teenuse „ülihead kvaliteeti“ just kohtuvaidluste kontekstis (Legal 500 2019 Ehitus ja Kinnisvara)

Kliendid hindavad Kristina operatiivset ja tulemustele orienteeritud tegutsemist, tõstes esile „põhjalikke teadmisi riigihangetest ja kiiret, kliendi vajadustele orienteeritud suhtlemist, mis loob tunnetuse, et Kristina on osa kliendi enda tiimist“- The legal 500 (2019) (Transpordisektor).

Legal 500 (2019) on Kristina esile tõstnud juhtivate õigusnõustajate seas nii vaidluste lahendamise kui ehituse ja kinnisvara valdkondades järgmise generatsiooni partnerina.